خط زندگی4: مهارت طی‌کردن همه‌چیز از قبل سلام بر دوستان و همراهان خوبم در وبسایت آموزشی فراتر از فردا... در چهارمین فایل از مجموعه‌فایل‌های خط زندگی در مورد یکی دیگر از مهارت‌های مهم و ضروری صحبت کرده‌ایم... مهارتی که تقریبا همه‌مان بلدیم ولی نمی‌دانم چرا...